Predkomuna

Predkomuna

Svi korisnici iz Hrvatske, prije samog ulaska u San Patrignano, započinju svoj program u predkomuni „Botticella“. To je proces koji traje oko mjesec dana nakon kojeg korisnici prelaze u glavnu strukturu San Patrignano u Riminiju.

Ulazak u zajednicu jedan je od najosjetljivijih trenutaka u procesu oporavka od ovisnosti o drogama. Dakle, sami početak od temeljnog je značaja i korisnika se polako uvodi u program. U početku je potrebno vrijeme za adaptaciju i hvatanje ritma života u zajednici kao što je ustajanje u 7.00 sati, namještanje kreveta, čišćenje sobe, funkcioniranje u grupi, učenje pravila i slično.

Za odgojitelje je jako bitno da saznaju što je moguće više o korisniku, njegove navike, okruženje iz kojeg dolazi, pojedinosti, osobnosti kako bi pronašli pravi način za učvršćivanje motivacije korisnika za napuštanje prijašnjeg načina života i započinjanje programa oporavka.

Prethodni
  Park
Sljedeći
Korisnici  
  Program - Sve