Korisnici

Korisnici

San Patrignano nije u mogućnosti prihvatiti u tretman korisnike sa težim psihičkim dijagnozama, odnosno korisnike kojima je potrebna skrb 24 sata dnevno, te određeni lijekovi i terapije. Program je baziran na DRUG FREE modelu i u procesu rehabilitacije se ne koriste farmacijske terapije.

Korisnici koji su u tretmanu izvanbolničkog načina liječenja sopstitucijskim terapijama u dogovoru sa svojim psihijatrom trebaju postepeno smanjivati količinu terapije tijekom pripreme te je pred sami ulazak u zajednicu dovesti na nulu.

U mogućnosti smo prihvatiti i muške i ženske korisnike kao i cjelokupne obitelji s djecom. Treba razumjeti da je komuna u Italiji i da ako su djeca veća i već pohađaju razrednu nastavu, to može biti problem zbog ne poznavanja talijanskog jezika.

Prije ulaska u San Patrignano sa djecom potrebno je kontaktirati Centar za socijalnu skrb u Splitu, gđu.Maju Proso  (021 778-916) voditeljicu Odjela za djecu, mlade i obitelji kako bi dobili detaljne upute što je potrebno napraviti.

Prethodni
  Predkomuna
Sljedeći
Sanpa Hair  
  Program - Sve