Priprema i ulazak

Priprema i ulazak

Objavljeno: 30. 05. 2019 - 3:56
Za odlazak na rehabilitacijski program u San Patrignano neophodno je poći fazu pripreme koju s korisnicima odrađuje projektni tim udruge. Broj...

Saznajte više...
 

Korisnici

Korisnici

Objavljeno: 04. 06. 2019 - 7:58
San Patrignano nije u mogućnosti prihvatiti u tretman korisnike sa težim psihičkim dijagnozama, odnosno korisnike kojima je potrebna skrb 24 sata...

Saznajte više...