Priprema i ulazak

Priprema i ulazak

Za odlazak na rehabilitacijski program u San Patrignano neophodno je poći fazu pripreme koju s korisnicima odrađuje projektni tim udruge u našim prostorijama. Broj sastanaka nije precizno određen već ovisi o stanju, motivaciji, ozbiljosti i predanosti svakog pojedinog korisnika da promjeni svoj život.

Ukoliko korisnik živi daleko od Splita, priprema se može odrađivati i na daljinu putem društvenih mreža (Skype, Messenger, Viber...), ali je neophodno najmanje dva puta doći fizički u udrugu, na početku i na kraju pripreme.

Motivacija korisnika da se upusti u jedan ovakav program je krucijalna odrednica na putu oporavka. Oporavak je definiran kao osobno putovanje u kojem je motivacija okidač za promjenu na početku programa. Ona je također sila koja korisnike zadržava u tretmanu u kojem se suočavaju s izazovima rehabilitacije i podizanja samopoštovanja tijekom početnih promjena. Motivacija ima ulogu i u učenju o etici i donošenju ispravnih odluka, napuštanja prečaca i usvajanja predanosti u nalaženju profesije, karijere i izgradnji bolje budućnosti za sebe i svoje voljene.

Projektni tim ima zadatak procjeniti motivaciju na početku pripreme kako bi se utvrdila početna referentna točka te održavati motivaciju korisnika stabilnom ili je čak povećavati tijekom implementacije pripremnih aktivnosti.

Ponekad je korisniku potrebno dati i više vremena kako bi se pojačala motivacija za promjenom jer u suprotnom ulazimo u rizik od napuštanja programa rehabilitacije već na početku. 

Obitelj korisnika treba biti strpljiva, vjerovati projektnom timu i ne vršiti pritisak na iste da se korisnika što prije „spremi“ u komunu. Treba razumjeti i da ovisnik nije „paket“ pa ga samo treba "ubaciti" u San Patrignano. Potrebno je napraviti sve da korisnik koji bude prihvaćen u San Patrignano doista tamo i ostane i odradi program. U pripremni period su uključeni i stručnjaci iz Odjela za prihvat u San Patrignanu kojima projektni tim dostavlja podatke, procjenu i mišljenje za svakog pojedinog korisnika. Veoma je bitno za novoipridošlog korisnika pronaći grupu unutar San Patrignana gdje ga se može smjestiti, gdje su korisnici u dobroj fazi oporavka i sposobni prihvatiti novopridošlog korisnika. Ubrzavanje ulaska obično ima katastrofalne posljedice te nespremni i nemotivirani korisnici jako brzo po ulasku napuštaju komunu.

Kada projektni tim procjeni da je korisnik spreman za ulazak u San Patrignano organizira se putovanje i netko od članova tima putuje sa korisnikom u San Patrignano. Po dolasku u komunu odrađuju se zadnji poslovi kao popunjavanje podataka, prevođenje, kratki razgovor s voditeljima i sl.

Po ulasku korisnika u San Patrignano, članovi obitelji participiraju na grupnim sastancima u udruzi tijekom cijele dužine programa. Veoma je bitno da je obitelj uključena u proces oporavka radi kasnije reintegracije korisnika. 

  Program - Sve