Klinika za psihijatriju Vrapče

Klinika za psihijatriju Vrapče

Objavljeno: 05. 09. 2023 - 8:04
Nekoliko zadnjih godina Udruga surađuje sa Klinikom za psihijatriju vrapče, točnije sa Odjelom za dualne poremećaje na čelu sa dr.Ivanom...

Saznajte više...
 

Grad Varaždin

Grad Varaždin

Objavljeno: 17. 01. 2023 - 5:01
Upravni odjel za društvene djelatnosti grada Varaždina financijski podupire, u skladu sa svojim mogućnostima, aktivnosti udruge usmjerene na...

Saznajte više...
 

Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Split

Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Split

Objavljeno: 04. 06. 2019 - 11:21
Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Split je partner udruge u provedbi brojnih projekata i programa. Djelatnici Odjela za djecu, mlade i...

Saznajte više...
 

Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Objavljeno: 04. 06. 2019 - 11:13
Splitsko-dalmatinska županija sukladno svojim mogućnostima povremeno sufinancira projektne aktivnosti udruge. Djelatnici Upravnog odjela za...

Saznajte više...
 

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva

Objavljeno: 04. 06. 2019 - 11:03
Ministarstvo zdravstva dugi niz godina povremeno sufinancira projektne aktivnosti udruge. Projekt "Prevencija kod rizičnih skupina" proveden je...

Saznajte više...
 

Jadrolinija

Jadrolinija

Objavljeno: 04. 06. 2019 - 9:52
Jadrolinija je dugogodišnji pouzdani partner udruge. Od samog početka rada udruge Jadrolinija sukladno svojim mogućnostima osigurava 30 - 50%...

Saznajte više...
 

Varaždinska županija

Varaždinska županija

Objavljeno: 04. 06. 2019 - 9:47
Varaždinska županija sukladno svojim mogućnostima zadnjih pet godina sufinancira projekt "Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika Varaždinske...

Saznajte više...
 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Objavljeno: 04. 06. 2019 - 9:38
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, točnije Odjel za mentalno zdravlje, povremeni je partner udruge u provedbi...

Saznajte više...
 

Grad Split

Grad Split

Objavljeno: 03. 06. 2019 - 12:55
Grad Split podupire udrugu od samog osnutka. Svaku godinu, s par izuzetaka, sufinancira projektne aktivnosti udruge. Korisnici smo gradskog prostora,...

Saznajte više...
 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Objavljeno: 02. 06. 2019 - 12:46
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dugi niz godina sufinancira projektne aktivnosti udruge. Trenutno je u...

Saznajte više...