Studijski posjet San Patrignanu 2021

Objavljeno: 28. 10. 2021 - 4:53
Studijski posjet San Patrignanu 2021

Dvodnevni studijski posjet San Patrignanu proveden je u sklopu aktivnosti programa "Umrežavanje s lokalnim dionicima i razvoj socijalnih usluga" financiran od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Aktivnosti su provedene 25. i 26. listopada 2021. godine. U aktivnostima su uz predstavnike udruge sudjelovali dr.sc.Ivan Ćelić, dr. med., specijalist psihijatrije i socijalna radnica Jelena Klinčić sa Klinike za psihijatriju Vrapče. Umrežavanje je veoma bitno za razvoj socijalnih usluga za korisnike kako bi relevantnim dionicima koji rade sa sličnom skupinom korisnika predstavili mogućnosti koje pruža naš centar. Nadamo se još boljoj i čvršćoj suradnji u budućnosti na dobrobit svih korisnika.

Galerija fotografija

Studijski posjet San Patrignanu 2021
Studijski posjet San Patrignanu 2021
 
  Novosti - Sve