“Kutak za Mene” projekt psihosocijalne podrške

Objavljeno: 08. 03. 2022 - 12:49
“Kutak za Mene” projekt psihosocijalne podrške

"Kutak za mene" je jednogodišnji projekt psihosocijalne podrške za žene ovisnice sa malom djecom koji udruga provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Projektom se osigurava veća dostupnost socijalnih usluga ženama ovisnicama i ovisnicama s malom djecom, kojim će se unaprijediti socijalne vještine i roditeljske kompetencije kroz predviđeni ciklus radionica i individualno savjetovanje.  

Galerija fotografija

“Kutak za Mene” projekt psihosocijalne podrške
“Kutak za Mene” projekt psihosocijalne podrške
“Kutak za Mene” projekt psihosocijalne podrške
“Kutak za Mene” projekt psihosocijalne podrške
“Kutak za Mene” projekt psihosocijalne podrške
 
  Novosti - Sve