Uspješno proveden projekt Psihosocijalni tretman

Objavljeno: 17. 01. 2023 - 4:27
Uspješno proveden projekt Psihosocijalni tretman

Uspješno je proveden projekt "Psihosocijalni tretman" u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Split. Projekt je financirao Grad Split. Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju Grada Splita podupire, u skladu sa svojim mogućnostima, provedbu projekata, konferencija, okruglih stolova i sličnih akcija naše udruge već više od 20 godina. U udruzi su pronašli stabilnog partnera za provedbu aktivnosti sa ciljem smanjenja zlouporabe sredstava ovisnosti na području grada Splita.

  Novosti - Sve